یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹
logo
  • تلفن
    023-33469612-16
  • فکس
    023-33469617
  • هم اکنون آنلاین وقت بگیرید!

    می‌توانید هم‌اکنون به صورت آنلاین از مرکز وقت بگیرید. پس از آن، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
07.00 - 08.00
ام آر آی07.00 - 22.00
سی تی اسکن07.00 - 22.00
ماموگرافی07.00 - 22.00
رادیولوژی07.00 - 22.00
سونوگرافی16.00 - 21.00
ام آر آی07.00 - 22.00
سی تی اسکن07.00 - 22.00
ماموگرافی07.00 - 22.00
رادیولوژی07.00 - 22.00
سونوگرافی16.00 - 21.00
ام آر آی07.00 - 22.00
سی تی اسکن07.00 - 22.00
ماموگرافی07.00 - 22.00
رادیولوژی07.00 - 22.00
سونوگرافی16.00 - 21.00
ام آر آی07.00 - 22.00
سی تی اسکن07.00 - 22.00
ماموگرافی07.00 - 22.00
رادیولوژی07.00 - 22.00
سونوگرافی16.00 - 21.00
ام آر آی07.00 - 22.00
سی تی اسکن07.00 - 22.00
ماموگرافی07.00 - 22.00
رادیولوژی07.00 - 22.00
سونوگرافی16.00 - 21.00
ام آر آی07.00 - 22.00
سی تی اسکن07.00 - 22.00
ماموگرافی07.00 - 22.00
رادیولوژی07.00 - 22.00
ام آر آی07.00 - 22.00
فقط بیماران اورژانس
سی تی اسکن07.00 - 22.00
فقط بیماران اورژانس
ماموگرافی07.00 - 22.00
فقط بیماران اورژانس
رادیولوژی07.00 - 22.00
فقط بیماران اورژانس
پانورکس و سفالومتری07.00 - 22.00
فقط بیماران اورژانس
دانسیتومتری07.00 - 22.00
فقط بیماران اورژانس
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
برای دریافت اطلاعات اضافی بر روی نام بخش کلیک کنید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه